01.09-30.06

ДВОЙНА СТАЯ:
За ползване от едно лице - 50.00 лв.

СТУДИО:
За ползване от две лица - 70.00 лв.
За ползване от едно лице - 60.00 лв.
За ползване от три лица - 80.00 лв.
За ползване от четири лица - 90.00 лв.

01.07-31.08

ДВОЙНА СТАЯ:
За ползване от две лица - 80.00 лв.
За ползване от едно лице - 60.00 лв.

СТУДИО:
За ползване от две лица - 70.00 лв.
За ползване от едно лице - 60.00 лв.
За ползване от три лица -80.00 лв
За ползване от четири лица - 90.00 лв.

*Деца до 6 години - безплатно. *В цената е включена закуска.